:: MENU

O FIRMĚ

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
A TECHNICKÝ DOZOR

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK
V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA

PRŮZKUM A DIAGNOSTIKA
STAVEB

REALIZACE STAVEBNÍCH
A SPECIÁLNÍCH DODÁVEK

 

:: KONTAKT


Koncept CB spol. s r.o.
nám. Švabinského 961/10
370 08 České Budějovice 6
telefon: 387 203 314
e-mail:konceptcb@konceptcb.cz


Ing. Václav Pártl
výkonný ředitel
mobil: 602 160 501
e-mail:vpartl@konceptcb.cz


Ing. Radek Pártl
vedoucí inženýrských činností
mobil: 723 122 403
e-mail:rpartl@konceptcb.cz


Přemysl Kalkuš
technik zkušební laboratoře
mobil: 602 435 521
e-mail:pkalkus@konceptcb.cz


PRŮZKUM A DIAGNOSTIKA STAVEB
 

- Výchozím podkladem pro správné zhodnocení a zodpovědný návrh dalších kroků je zjištění skutečného stavu konstrukce. Diagnostikou se rozumí objektivní stanovení příčin poruch, zjištění jejich závažnosti a vyhodnocení jejich vlivu na další životnost konstrukce. V současné době je investor zodpovědný za poskytnutí aktuálních podkladů pro zadání rekonstrukcí, změn staveb nebo jen plánovaných oprav a to jak po stránce projekční, tak pro výběrové řízení. Tyto podklady fundovaně poskytujeme.

- V naší činnosti převažuje diagnostika konstrukcí železobetonových. Při hodnocení vycházíme z parametrů, jako např: míra deformace, degradace povrchových vrstev a krytí armatury, hloubka karbonatace, úbytek profilu výztuže, aktuální tlaková pevnost betonu apod. V případě nutnosti provádíme zkoušky na jádrových vývrtech, nutné ke stanovení stupně kontaminace agresivními látkami (např. chloridy) a další potřebné rozbory pro stanovení statického stavu konstrukce. U ocelových konstrukcí se zaměřujeme na posouzení míry korozního napadení a degradaci systémů povrchové ochrany.
 

Realizované akce
 • Stavebně technický průzkum vodojemů Všechov, Český Krumlov (Horní Brána) a Netřebice
 • STP krytého a venkovního bazénu v Aquacentru Šumperk
 • STP základů transformátorů a tlumivek v rozvodně Senergos v Pelhřimově
 • Revize chladící věže ITT – Linde v Energetice Třinec
 • STP na stěnách reaktorů ČOV Sametex Kraslice
 • STP ž.b. konstrukcí – Hotel MAS Sezimovo Ústí
 • Průzkum fasády Kongresového centra Praha
 • STP a diagnostika OC YGI 1 v Českých Budějovicích
 • STP a dokumentace opravy – Vlnolam VDTrnávka
 • STP a dokumentace opravy – Vlnolam VD Želivka-Švihov
 • Stavebně technický průzkum objektů a nádrží v ÚV Želivka a.s.
 • STP nádrží v úpravně vody Klíčava
 • STP chladících věží č. 12, 13 a 14 v elektrárně Třebovice
 • STP šachty AŠ-Š1 B533 v JE Temelín
 • STP žebírkového stropu budovy přelivné hrany v ÚV Plav
 • STP mostu MVE Soběnov
 • Stavebně technický průzkum nádrží na surovou a upravenou vodu v úpravně vody Kraslice
 • STP stropní konstrukce parkoviště před OD Družba v Českých Budějovicích
 • STP nádrží v areálu ČOV IPPE Dýšina
 • STP objektů v ČEPRO Mstětice
 • STP dosazovací nádrže v ČOV České Velenice
 • STP neutralizačních nádrží a vodojemu v Baxter Bioscience Jevany
 • STP dosazovací nádrže ČOV Dačice
 • Stavebně technický průzkum kalového pole ÚV v Ostrožské Nové Vsi
 • STP akumulační komory vodojemu Boršice
 • STP přelivných polí na VD Slapy
 • STP a diagnostika objektu OD Družba v Č. Budějovicích
 • STP stropu akumulační nádrže ČSV Mužetice
 • Stavebně technický průzkum stropních konstrukcí kanálů TVD
 • - Jaderná elektrárna Temelín
 • Posudek stavu Požární nádrže v obci Haškovcova Lhota
 • Stavebně technický průzkum vodojemu ÚV Dobřany
 • STP betonových balkonů a říms bytového domu Bezděkovská 427-433 ve Strakonicích
 • Vyhodnocení stavebně technického stavu ž.b. konstrukcí vodojemu Mirovice
 • Stavebně technická prohlídka chladící věže č. 1 a 2 v Energetice Třinec
 • STP objektu koagulace v VKM ÚV Klíčava
 • Stavebně technický průzkum ČOV sklad Včelná – Čepro a.s.
 • STP betonového zhlaví levobřežního nábřeží Vltavy u jezu Jelenka v Českém Krumlově
 • STP železobetonových konstrukcí vstupního portálu odpadní štoly a objektů přelivu – VD Římov
 • Stavebně technický průzkum nádrže VN 12 v Sojovicích
 • VD Obora - STP sdruženého objektu a odtokové šachty
 • Stavebně technický průzkum jezu Loučovice (Huber-Lutz)
 • Průzkum a diagnostika kalových lagun DDJ Jesenice I
 • STP kanálu a ozonizačních nádrží v budově filtrace F1 v úpravně vody Želivka
 • Stavebně technický průzkum komor vodojemu Hosín I
 • STP vodojemu Děbolín
 • Provedení STP usazovacích nádrží na ČOV Jindřichův Hradec
 • VD Lipno I - STP pochozích betonů vtokového objektu
 • STP prefabrikátů a betonového potěru dna 4 chladících věží v JE Mochovce
 • Provedení diagnostického průzkumu vodojemu v Rožmberku nad Vltavou
 • Průzkum a diagnostika odtokového objektu VD Pilská
 • STP vodojemu v Borové Ladě
 • Laterální kanál Vraňany - Hořín : STP opevnění opěr 6 mostů
 • STP opěrných zdí jezu - Traplův jez na řece Šlapánce v Havlíčkově Brodě
 • STP stěn nádrže VN č. 10 v úpravně vody Káraný.
 • STP šachet rychlouzávěrů ve sdruženém objektu VD Římov
 • STP betonového jezu Nová Ves nad Lužnicí
 • STP pro stavbu - Vodní dílo Záskalská
 • STP betonového jezu v Nové Vsi nad Lužnicí
 • STP šachet rychlouzávěrů ve sdruženém objektu VD Římov
 • STP vsakovací nádrže v úpravně vody Káraný
 • STP chladící věže OKPT 37,5 m a chladící věže VCHV OK 2 x 4,5 m v Energetice Třinec
 • STP jezu na řece Šlapánce v Havlíčkově Brodu
 • STP chladící věže 3 x 5 m v AL Invest Břidličná
 • Stavebně technický průzkum (dále jen STP) přehrady VD Lipno II - Vyšší Brod
 • STP a diagnostika žb. konstrukcí aktivačních a dosazovacích nádrží včetně souvisejících objektů v ČOV Počátky, ČOV Vimperk
 • STP a diagnostika žb. konstrukcí šachtové přelivu a schodišťové šachty komunikačního pilíře na VD Želivka
 • STP a diagnostika žb. konstrukcí na jezu Tájek na Lužnici
 • STP a diagnostika trámového stropu pod výrobní halou a skladem hotových výrobků v Agraně Kaplice
 • STP a diagnostika žb. konstrukcí centrální jímky chemické kanalizace ve Spolaně Neratovice
 • Stavebně technický průzkum pojízdné stropní konstrukce v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
 • STP žb. prvků stropní konstrukce linky ohřevů v Silonu v Plané nad Lužnicí
 • Posudek a biologický rozbor vzorků nátěrů na objektech řadových domů v Oslově
 • Stavebně technický průzkum a diagnostika dilatací opevnění hráze na VD Trnávka
 • STP a diagnostika chladící věže č.13 v elektrárně Třebovice
 • STP a diagnostika chladící věže ITT 26 v Energetickém centru Otín
 • STP a diagnostika žb. základů kotlů K1 a K2 v Energetickém centru Otín
 • STP a diagnostika vnější části žb. pláště obilního sila v ZZN Strakonice
 • STP a diagnostika podlahy v hale skladu močoviny v Unipetrolu Litvínov
 • STP a diagnostika vnější části žb. pláště obilního sila v ZZN Jihlava
 • Diagnostika žb. sila ZZN v Rakovníku, Svitavách a Mělníku.
 • Průzkum a diagnostika žb. konstrukcí bývalého hotelu Savoy v Kolíně
 • Diagnostika žb. konstrukcí VD Němčice (Povodí Vltavy, s.p.)
 • Diagnostika chladící věže TG 9 ve Škodě Plzeň.
 • Průzkum žb. konstrukcí aktivačních nádrží ČOV v Sušici.
 • Průzkum a diagnostika základu odkorňovacího bubnu v JIP Větřní.
 • Průzkum a diagnostika žb. konstrukcí v Teplárně Karviná.
 • Průzkum železobetonových konstrukcí vodního díla Strž.
 • Průzkum a diagnostika stropu haly ROTO v JIP Větřní.
 • Průzkum a diagnostika objektů tržnice IGY v Č. Budějovicích.
 • Diagnostika poškozených balkónů na BD Evropská v Praze 6.
 • Průzkum železobetonových konstrukcí zimního stadionu v Č. Budějovicích.
 • Průzkum a návrh sanace Ž.B. konstrukcí v chodbách hráze Želivka (Povodí Vltavy, s.p.).
 • Průzkum a návrh sanace jezu Bobelovka (povodí Vltavy Jindřichův Hradec).
 • Průzkum a návrh sanace jezu na Šindelně (povodí Vltavy Jindřichův Hradec).
 • Diagnostika a návrh sanace vrchlíků vyhnívacích nádrží ČOV Jindřichův Hradec.
 • Průzkum a návrh sanace stropů v objektu Filtrace 1 v úpravně vody Želivka (PVK, a.s.).
 • Průzkum a návrh sanace průsaků stěn v objektu ozonizace ÚV Želivka (PVK, a.s.).
 • Průzkum a návrh sanace Ž.B. konstrukcí na úpravně vody Dolní Bukovsko.
 • Průzkum a návrh sanace stropů v objektu Filtrace 2 v ÚV Želivka (PVK, a.s.).
 • Průzkum a dokumentace stavu sdruženého objektu a přivzdušňovacích šachet VD Želivka speleotechnikou.
 • Průzkum a diagnostika žb. konstrukcí lůžkového pavilonu nemocnice Hodonín


Vodojem Všechov
Vodojem Všechov

Hotel MAS Sezimovo Ústí
Hotel MAS
Sezimovo Ústí

Část zkoumané fasády KC Praha
Část zkoumané
fasády
KC Praha

Vnitřní prostory budovy C – OC IGY 1 v Č.B.
Vnitřní prostory
budovy C–OC
IGY 1 v Č.B.

Vlnolam VD Želivka-Švihov
Vlnolam VD
Želivka-Švihov

Nádrže na síran hlinitý v ÚV Želivka a.s.
Nádrže na síran
hlinitý v
ÚV Želivka a.s.

ÚV Klíčava
ÚV Klíčava

Chladící věže-Elektrárna Třebovice
Chladící věže
Elektrárna Třebovice

Šachta AŠ-Š1 JE Temelín
Šachta AŠ-Š1
JE Temelín

Budova přelivné hrany ÚV Plav
Budova přelivné
hrany ÚV Plav

Most MVE Soběnov
Most MVE Soběnov

Úpravna vody Kraslice
Úpravna vody Kraslice

Parkoviště před OD Družba v Č.B.
Parkoviště před OD Družba v Č.B.
ČOV IPPE Dýšina ČEPRO Mstětice Dosazovací nádrž ČOV České Velenice
ČOV IPPE Dýšina ČEPRO Mstětice Dosazovací nádrž
ČOV České Velenice
     
Kalové pole ÚV Ostrožská Nová Ves OD Družba Č.B. Přelivná pole VD Slapy
Kalové pole ÚV
Ostrožská Nová Ves
OD Družba Č.B. Přelivná pole
VD Slapy
     
Vodojem Český Krumlov Vodojem Netřebice Kanál TVD v JE Temelín
Vodojem Český Krumlov Vodojem Netřebice Kanál TVD
v JE Temelín
     
Požární nádrž v Haškovcově Lhotě Vodojem ÚV Dobřany Vodojem Mirovice
Požární nádrž
v Haškovcově Lhotě
Vodojem ÚV Dobřany Vodojem Mirovice
     
Vodojem Hodětín Ventilátorová chl. věž v Třinci Objekt koagulace VKM ÚV Klíčava
Vodojem Hodětín Ventilátorová chl.
věž v Třinci
Objekt koagulace
VKM ÚV Klíčava
     
  Levobřežní nábřeží u jezu Jelenka Český Krumlov   Objekt přelivů VD Římov   Jez Loučovice (Huber-Lutz)
Levobřežní nábřeží Objekt přelivů Jez Loučovice
(Huber-Lutz)
     
  STP kalových lagun VDJ Jesenice I   Kanál filtrace F1 Úpravna vody Želivka   STP chladící věže č. 13 v Dalkia Třebovice
STP kalových lagun
VDJ Jesenice I
Kanál filtrace F1
Úpravna vody Želivka
STP chladící věže č. 13
v Dalkia Třebovice
     
  ČOV Počátky   Elektrárna Komořany - bazén chladící věže Elektrárna Komořany - pohled na odmrzlý beton sloupů 
ČOV Počátky Elektrárna Komořany
- bazén chladící věže
Elektrárna Komořany
- pohled na odmrzlý
beton sloupů
     
  Silo Strakonice - jižní pohled   Spolana Neratovice - STP jímky chemické kanalizace Unipetrol RPA - STP skladu močoviny 
Silo Strakonice
- jižní pohled
Spolana Neratovice
- STP jímky
chemické kanalizace
Unipetrol RPA
- STP skladu močoviny
     
  VD Trnávka - Průzkum dilatace opevnění hráze   VD Želivka - STP šachtového přelivu   Laterální kanál Vraňany-Hořín: průzkum 6 mostů
VD Trnávka
- Průzkum dilatace
opevnění hráze
VD Želivka - STP
šachtového přelivu
Laterální kanál
Vraňany-Hořín:
průzkum 6 mostů
     
Chladící věž ITT v areálu Teplárny Povážská Bystrica Revize uložení nádrží a záchytné vany biopaliv v Čepro Včelná STP prefabrikátů 4 chl. věží na JE Mochovce
Chladící věž ITT v areálu Teplárny Povážská Bystrica Revize uložení nádrží a záchytné vany biopaliv v Čepro Včelná STP prefabrikátů 4 chl. věží na JE Mochovce
     
STP usazovacích nádrží v ČOV J. Hradec STP věže OKPT v Energetice Třinec STP vodojemu Děbolín
STP usazovacích nádrží v ČOV J. Hradec STP věže OKPT
v Energetice Třinec
STP vodojemu Děbolín
     
STP vodojemu Hosín I VD Lipno I vtok. objekt Odtokový objekt - VD Pilská
STP vodojemu Hosín I VD Lipno I vtok. objekt Odtokový objekt - VD Pilská