:: MENU

O FIRMĚ

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
A TECHNICKÝ DOZOR

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK
V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA

PRŮZKUM A DIAGNOSTIKA
STAVEB

REALIZACE STAVEBNÍCH
A SPECIÁLNÍCH DODÁVEK

 

:: KONTAKT


Koncept CB spol. s r.o.
nám. Švabinského 961/10
370 08 České Budějovice 6
telefon: 387 203 314
e-mail:konceptcb@konceptcb.cz


Ing. Václav Pártl
výkonný ředitel
mobil: 602 160 501
e-mail:vpartl@konceptcb.cz


Ing. Radek Pártl
vedoucí inženýrských činností
mobil: 723 122 403
e-mail:rpartl@konceptcb.cz


Přemysl Kalkuš
technik zkušební laboratoře
mobil: 602 435 521
e-mail:pkalkus@konceptcb.czZkoušení betonu tvrdoměrnou metodou - Schmidt N
Zkoušení betonu
tvrdoměrnou metodou
- Schmidt N
 
Odtrhová zkouška přilnavosti nátěru
Odtrhová zkouška
přilnavosti nátěru
 
Pevnost v tahu porchových vrstev
Pevnost v tahu
porchových vrstev
 
Stanovení tl. nátěru magnet. způsobem
Stanovení tl. nátěru
magnet. způsobem
 
Stanovení tl. nátěru pomocí klínového řezu
Stanovení tl. nátěru
pomocí klínového řezu
 
Zkouška přilnavosti nátěru, mřížková zkouška
Zkouška přilnavosti
nátěru
Mřížková zkouška
 
Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy
Zkouška vodotěsnosti
povrchové úpravy
 

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA
 

Zpracování souboru dokladů o kvalitě jednotlivých, zejména pak nosných nebo zakrytých konstrukcí. Předmětem této činnosti je provádění kontroly předepsaných nebo nezbytných technologických kroků a kontrolních zkoušek. Jako příklad lze uvést: zkoušky kvality betonových směsí a následně parametrů železobetonové konstrukce v daném čase, kontrolu a zkoušky aplikace izolačních vrstev, kontrolu technologie provedení střešního pláště nebo povrchové ochrany ocelových konstrukcí, zkoušky vodotěsnosti, povrchových úprav, apod. ...
 

Realizované akce
 • Zkoušky ž.b. konstrukce stropu nad 2. NP v obchodním domě Růžový slon v Poděbradech
 • Zkoušky horního povrchu mostovky – Žďákovský most
 • Kontrolní zkoušky betonu v budovách obchodního centra YGI 1 v Českých Budějovicích
 • Pevnostní zkoušky bet. konstrukcí mostů ve Volfířově, Třebišti, Dlouhé Lhotě, Velbězíh, Kundraticích, Českých Budějovicích, Blatné a Staňkově
 • Zkoušky betonu vlnolamů na VD Želivka a VD Trnávka
 • Kontrolní zkoušky na mostech v Soběnově, Podboří, Samosolech, Dobré Vodě, Bedrné, Světcích, Pašínovicích …
 • Kontrolní zkoušky betonových nádrží v areálu ČOV IPPE Dýšina
 • Zkoušky betonu šahty Aš-š1 B533 v JE Temelín
 • Zkoušky bet. konstrukcí nádrží na surovou a upravenou vodu – ÚV Kraslice
 • Odtrhové zkoušky betonu ve štěrbinové nádrži ČOV Husinec
 • Kontrolní zkoušky betonu a nátěrů chladících věží č. 12, 13 a 14 v Elektrárně Třebovice
 • Zkoušky betonu ve strojovně ionizace, skladu chloru, průjezdu D2 a nádržích na síran hlinitý v ÚV Želivka a.s.
 • Zkoušky základové desky v ČOV JE Temelín
 • Kontrolní zkoušky mostovky na mostech v Klení, Křepicích, Žabovřescích, Bošilci, J. Hradci, Mohuřicích a Čechově ulici v Č. Budějovicích
 • Zkoušky betonu dosazovací nádrže ČOV České Velenice
 • Pevnostní zkoušky bet. konstrukcí neutralizačních nádrží a vodojemu v Baxter BioScience Jevany
 • Kontrolní zkoušky dosazovací nádrže v ČOV Dačice
 • Zkoušky betonu a následné sanace na objektech ČOV Hostivice
 • Zkoušky betonové konstrukce kalového pole v ÚV Ostrožská Nová Ves
 • Kontrolní zkoušky akumulační komory - Vodojem Boršice
 • Zkoušky betonu vnitřních stěn usazovacích nádrží v Úpravně vody Plav
 • Pevnostní zkoušky betonu stropní konstrukce objektu OD Družba v Českých Budějovicích
 • Kontrolní zkoušky přelivných polí hráze a stěn rozvodny 110 KV – VD Slapy
 • Zkoušky betonu na pojezdové ploše autobusového nádraží DOC Mercury České Budějovice
 • Zkoušky přídržnosti povrchových vrstev stěn nádrže vodojemu v ÚV Dolní Bukovsko
 • Kontrolní zkoušky betonu a izolace na mostech v obcích Borek, Potočná, Branná u Třeboně, Kaplice, ......
 • Odtrhové zkoušky betonových stěn nádrží v sádkách Nové Hrady - Štiptoň
 • Zkoušky přídržnosti betonu a reprofilace výtokového objektu a skládky hradidel na VD Kamýk
 • Pevnostní zkoušky ž.b. konstrukce síranové nádrže v úpravně vody Plav
 • Zkoušky ONS na stavbě „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou“
 • Zkoušky přídržnosti - sanace usazovacích nádrží (II. etapa) - ČOV Jindřichův Hradec
 • Kontrolní zkoušky – sanace levé nádrže vodojemu Hosín I
 • Zkoušky přídržnosti při provádění sanace pravé nádrže Vodojemu Děbolín
 • Kontrolní zkoušky betonu a izolací na mostech – Benešov nad Černou, Janov, Staré Hodějovice, Soběslav - Zvěrotice, Velký Rybník, Otín
 • Chladící věž OKPT na vodárně 1 - Energetika Třinec a.s.
 • Kontrolní zkoušky pro a po provedení ochranného nátěru BO 12 chladící věže - Elektrárna Počerady
 • Kontrolní zkoušky akumulační nádrže „A“ vodojemu v Dolním Bukovsku
 • Zkoušky betonových čel propustků na silnici I/34 Onšovice
 • Kontrolní zkoušky přídržnosti po sanaci usazovacích nádrží ČOV Jindřichův Hradec
 • Kontrolní zkoušky na akci - Sanace levé komory vodojemu Děbolín
 • Pevnostní zkoušky betonu na RD v Čenkově
 • Zkoušky žb. stěn železničních tunelů Ošelín a Pavlovice.
 • Kontrolní zkoušky přídržnosti reprofilační malty, zkoušky tloušťky a přídržnosti nátěru chladící věže ITT v areálu Teplárny Povážská Bystrica.
 • Zkoušky přídržnosti povrchové stěrky na stěnách nádrže ČOV v Počátkách.
 • Kontrolní zkoušky ONS na stavbě Přemostění vjezdu do ochranného přístavu v Českém Vrbném.
 • Kontrola nátěrových systémů na stavbě Ochranného přístavu a Přístaviště osobní lodní dopravy v Českém Vrbném.
 • Posouzení a kontrola nátěrů na stěně haly SVJP v JE Temelín
 • Zkoušky přídržnosti povrchových vrstev stěn nádrže vodojemu Číměř.
 • Zkoušky přídržnosti aplikované stěrky na podlaze výrobní haly ve Fruliko Kaplice.
 • Plavební komora Hněvkovice – měření tlouštěk ONS a pozinkování ocel. konstrukcí pro vystrojení PK.
 • Plavební komora České Vrbné + Přístaviště Lannova loděnice České Budějovice - měření tlouštěk a zkoušení přídržnosti ONS, měření tl. pozinkování.
 • Kontrolní zkoušky tloušťky, přídržnosti a vodotěsnosti nátěru bazénu chladící věže č. 102 v elektrárně Tušimice.
 • Odtrhové zkoušky betonu nádrže plaveckého bazénu v Plané nad Lužnicí.
 • Měření pevnosti povrchových vrstev betonu vnitřních stěn vyhnívacích nádrží v ČOV Strakonice.
 • Kontrolní zkoušky betonů a izolací na mostech v Třeboni, J. Hradci, Česticích, Čichticích, Ostrovci, Krašlovicích, Kovářově, Protivíně, Staré Hlíně, Českém Krumlově, Miroticích, Vlastiboři, Kolodějích, Budči, Písku, na dálničním mostu Čekanice, atd.
 • Modernizace jezu v Českém Vrbném - kontrolní měření ONS.
 • Kontrolní zkoušky tloušťky a přilnavosti nátěrů - Kotevní stání nábř. Edvarda Beneše v Praze
 • Kontrolní zkoušky ŽB konstrukce chladící věže ITT 26 m v Energocentru Otín
 • Zkoušky přilnavosti povrchových vrstev na mostě 1632-001 v Nové Peci
 • Zkoušky pevnosti bet. konstrukce stropu pod základy mlýnů v JIP - Papírny Větřní
 • Kontrolní zkoušky sanace na obilních silech ve Strakonicích a v Jihlavě
 • Kontrolní zkoušky v ČOV Vimperk
 • Zkoušky přilnavosti povrchových vrstev nádrží v ČOV Strakonice
 • Zkoušky přilnavosti povrchový vrstev a izolací na mostě 34-015 v Jindřichově Hradci
 • Kontrolní zkoušky na šachtovém přelivu VD Želivka
 • Kontrolní zkoušky vodojemu ve Štěpánovicích
 • Kontrolní měření tlouštěk ochranných nátěrových systémů při rekonstrukci plavební komory v Přelouči
 • Zkoušky přídržnosti sanačního souvrství pevné přelivné plochy na jezu Tájek
 • Kontrolní měření tlouštěk ochranných nátěrových systémů na stavbě I. bazénu v přístavu Mělník
 • Kontrolní měření tlouštěk ochranných nátěrových systémů při rekonstrukci železničního mostu v Nymburce
 • Zkoušky parametrů betonů řady mostních konstrukcí v jižních Čechách (most na silnici Kamenice nad Lipou - Božejov, most na dálnici D1 Koberovice, most v Miroticích, Soběslavi, Vnorovicích, Nové Peci, lávka v Českých Budějovicích
 • Zkoušky parametrů izolací řady mostních konstrukcí v jižních Čechách (most v Nové Peci, Řečičce u Otína)
 • Zkoušky parametrů betonů objektů (Maso Planá a.s., ČOV Nové Hrady atd.
 • Měření parametrů sekundární ochrany vnitřního a vnějšího povrchu chladicích věží č. 1 a 2 v JE Temelín pro ČEZ ETE.
 • Měření parametrů sekundární ochrany vnitřního povrchu chladicích věží č. 3 a 4 v JE Temelín pro ČEZ ETE.
 • Kontrolní měření parametrů sanace železobetonové konstrukce zimního stadionu v Českých Budějovicích
 • Kontrolní měření sanačních prací na mostě Závodu míru v Praze - Zbraslavi.
 • Kontrolní zkoušky povrchových vrstev na objektu jezu v Českém Vrbném.
 • Kontrolní měření parametrů povrchové ochrany železobetonové podpůrné konstrukce chladící věže v Nové Huti Ostrava.
 • Kontrolní měření přípravy povrchu železobetonové konstrukce na VD Soběnov.
 • Kontrolní měření přilnavosti sanačních vrstev na objektu jezu v Kleči.
 • Kontrolní měření přídržnosti omítek na objektu hotelu SAVOY v Kolíně.
 • Kontrolní měření přípravy povrchu železobetonových konstrukcí na VD Trnávka.
 • Měření pevnosti betonu konstrukcí v cihelně Číčenice.
 • Zkoušky parametrů betonů řady mostních konstrukcí v jižních Čechách pro ŘSD (Stráž nad Než., Č. Krumlov, Strakonice, mosty na silnici I/3 v úsecích Tábor - Benešov, Č. Budějovice - Kaplice, Soběslav, Halámky, most Zvíkov a další...
 • Zkoušky parametrů izolací řady mostních konstrukcí v jižních Čechách.
 • Kontrolní měření a sledování kvality sanace železobetonových konstrukcí na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích.
 • Kontrolní měření sanace chladící věže v Energocentru na Kladně.
 • Měření parametrů betonových konstrukcí v JIKA Bechyně.
 • Přístav Děčín - Rozbělesy - měření tlouštěk nátěrů ocelových dalb
 • Týnec nad Labem - měření tlouštěk nátěrů ocelových dalb
Zkoušky mostovky Žďákovského mostu OD Růžový slon v Poděbradech Budova kanceláří OC YGI 1 v Č.Budějovicích Most 20-060 u Blatné
Zkoušky mostovky
Žďákovského mostu
OD Růžový slon
v Poděbradech
Budova kanceláří
OC YGI 1
v Č.Budějovicích
Most 20-060
u Blatné
       
VD Trnávka VD Želivka - Vlnolam Usazovací nádrže ÚV Plav Biofiltry v ČOV IPPE Dýšina
VD Trnávka VD Želivka
- Vlnolam
Usazovací nádrže
ÚV Plav
Biofiltry v ČOV
IPPE Dýšina
       
Most MVE Soběnov Štěrbinová nádž ČOV Husinec Dosazovací nádrž ČOV Dačice Neutralizační nádrže Baxter BioScience Jevany
Most MVE Soběnov Štěrbinová nádž
ČOV Husinec
Dosazovací nádrž
ČOV Dačice
Neutralizační nádrže
Baxter BioScience
Jevany
       
Strojovna ozonizace ÚV Želivka a.s. Chladící věže Elektrárna Třebovice Přelivné pole VD Slapy OD Družba České Budějovice
Strojovna ozonizace
ÚV Želivka a.s.
Chladící věže
Elektrárna Třebovice
Přelivné pole
VD Slapy
OD Družba
České Budějovice
       
Kalová pole ÚV Ostrožská Nová Ves Biologická čistírna ČOV Hostivice
Kalová pole
ÚV Ostrožská Nová Ves
Biologická čistírna
ČOV Hostivice
       
Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou Výtokový objekt VD Kamýk Sádky Nové Hrady - Štiptoň Skládka hradidel VD Kamýk
Sportovní přístav
Hluboká nad Vltavou
Výtokový objekt
VD Kamýk
Sádky Nové Hrady
- Štiptoň
Skládka hradidel
VD Kamýk
       
Kontrolní měření Chladící věž BO12 Elektrárna Počerady Chladící věž BO12 Elektrárna Počerady Most D3 - Janov Zkoušky přídržnosti Chladící věž OKPT Energetika Třinec a.s.
Kontrolní měření Chladící věž BO12 Elektrárna Počerady Chladící věž BO12 Elektrárna Počerady Most D3 - Janov Zkoušky přídržnosti Chladící věž OKPT Energetika Třinec a.s.
Klapka horní rejdy plavení komory v Českém Vrbném Kontrolní měření nátěru klapky pro jez v Českém Vrbném Kontrolní měření přídržnosti nátěru Chladící věž ITT v areálu Teplárny Povážská Bystrica
Klapka horní rejdy plavení komory v Českém Vrbném Kontrolní měření nátěru klapky pro jez v Českém Vrbném Kontrolní měření přídržnosti nátěru Chladící věž ITT v areálu Teplárny Povážská Bystrica
Měření tl. nátěru komponentů vystrojení plavební komory v České Vrbném Most 139-000A v Písku Odtrhové zkoušky betonu na dálničním mostu Čekanice Zkoušky betonu v žel. tunelu Pavlovice
Měření tl. nátěru komponentů vystrojení plavební komory v České Vrbném Most 139-000A v Písku Odtrhové zkoušky betonu na dálničním mostu Čekanice Zkoušky betonu v žel. tunelu Pavlovice
Zkoušky podlahy ve výr. hale Frulika Kaplice Železniční tunel Ošelín Chladící věž v Energetickém centru Otín Jímka levé komory vodojemu Děbolín
Zkoušky podlahy ve výr. hale Frulika Kaplice Železniční tunel
Ošelín
Chladící věž
v Energetickém centru
Otín
Jímka levé komory
vodojemu Děbolín